LIÊN HỆ

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Địa chỉ: 1153 N. F Street, San Bernardino CA, 92410
Email: tinlanhsbd@gmail.com
ĐT: (909) 3533-SBD · (909) 353-3723

QUẢN NHIỆM: Mục Sư Hoàng Ngọc Kha
Email: khangochoang@gmail.com
ĐT: (714) 928-5698

THƯ KÝ: Ông Nguyễn Đăng Kỉnh
ĐT: (909) 885-5672

NGHỊ VIÊN & CHẤP SỰ:
Ông Nguyễn Hữu Lộc
ĐT: (909) 520-4220
Ông Lê Minh Chủ
ĐT: (909) 270-1308
Ông Nguyễn Như Văn
ĐT: (951) 500-2474
Bà Nguyễn Thủy Cindy
ĐT: (909) 343-0855
Cô Chu Nhã Thanh
ĐT: (714) 501-2361