Cùng Phục Vụ Serving Together

Hôm nay Today

06/28/2020

Tuần tới Next Sunday

07/05/2020

*Communion

Hướng Dẫn Thờ Phượng

Leading Worship

Chủ Lê Amie Chu
Tiếp Tân

Welcoming

Ông Bà Kỉnh Nguyễn Ông Bà Lộc Nguyễn
Giờ Thiếu Nhi

Children Time

Timothy Hoàng Murphy Nguyễn
Đọc Kinh Thánh

Scripture Reading

Bà Lesa Weimer Bà Esther Đặng
Cầu Nguyện Đáp Ứng

Response Prayer

Anh Chủ Lê Anh Trung-Cang Nguyễn
Dọn Dẹp Cơ Sở

Church Clean-up

All Ministry

Tất Cả

All Ministry

Tất Cả

 

Thông Báo Announcements

* Xin quý con cái Chúa nhớ mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến thờ phượng tại nhà thờ. Please wear masks and keep social distance when come to church.

* Trường Chúa Nhật (Việt Ngữ) sẽ bắt đầu trở lại vào tuần sau, 7/5/20, lúc 9:30am. Kính mời quý con cái Chúa đến sớm tham dự.

* Ban Gia Đình Trẻ sẽ nhóm lại vào chiều Chúa Nhật tuần sau tại nhà thờ lúc 2:00pm. Young Couple’s gathering is next Sunday 7/5/20 @2:00pm at church.

* Mời quý con cái Chúa cùng tham dự thi học thuộc Kinh Thánh, Ê-phê-sô 1:3-14. Please participate in the Bible Memorization Contest: Ephesians 1:3-14.

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

*Cảm tạ Chúa đã cho Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam-Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp ngày hôm qua dù trong hoàn cảnh khó khăn của dịch lệ.

*Chúc mừng chị Lesa vừa có thêm một cháu ngoại mới: Bé Savannah sinh ngày 6/26/20, nặng 7lb 10oz, dài 19.5 in.

*Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

– sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, ông Lộc, bà Kỉnh, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Andy, chị Dung, anh Tường, mẹ vợ của anh Phú, chị Thi (vợ anh Phú) và chị Hân (vợ anh Van) trong thai nghén, Linda, Murphy, bé Vincent.

 

 

 

 

Cùng Phục Vụ Serving Together

Hôm nay Today

06/28/2020

Tuần tới Next Sunday

07/05/2020

*Communion

Hướng Dẫn Thờ Phượng

Leading Worship

Chủ Lê Amie Chu
Tiếp Tân

Welcoming

Ông Bà Kỉnh Nguyễn Ông Bà Lộc Nguyễn
Giờ Thiếu Nhi

Children Time

Timothy Hoàng Murphy Nguyễn
Đọc Kinh Thánh

Scripture Reading

Bà Lesa Weimer Bà Esther Đặng
Cầu Nguyện Đáp Ứng

Response Prayer

Anh Chủ Lê Anh Trung-Cang Nguyễn
Dọn Dẹp Cơ Sở

Church Clean-up

All Ministry

Tất Cả

All Ministry

Tất Cả

 

Thông Báo Announcements

* Xin quý con cái Chúa nhớ mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến thờ phượng tại nhà thờ. Please wear masks and keep social distance when come to church.

* Trường Chúa Nhật (Việt Ngữ) sẽ bắt đầu trở lại vào tuần sau, 7/5/20, lúc 9:30am. Kính mời quý con cái Chúa đến sớm tham dự.

* Ban Gia Đình Trẻ sẽ nhóm lại vào chiều Chúa Nhật tuần sau tại nhà thờ lúc 2:00pm. Young Couple’s gathering is next Sunday 7/5/20 @2:00pm at church.

* Mời quý con cái Chúa cùng tham dự thi học thuộc Kinh Thánh, Ê-phê-sô 1:3-14. Please participate in the Bible Memorization Contest: Ephesians 1:3-14.

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

*Cảm tạ Chúa đã cho Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam-Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp ngày hôm qua dù trong hoàn cảnh khó khăn của dịch lệ.

*Chúc mừng chị Lesa vừa có thêm một cháu ngoại mới: Bé Savannah sinh ngày 6/26/20, nặng 7lb 10oz, dài 19.5 in.

*Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

– sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, ông Lộc, bà Kỉnh, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Andy, chị Dung, anh Tường, mẹ vợ của anh Phú, chị Thi (vợ anh Phú) và chị Hân (vợ anh Van) trong thai nghén, Linda, Murphy, bé Vincent.

 

 

 

 

Cùng Phục Vụ Serving Together

Hôm nay Today

06/28/2020

Tuần tới Next Sunday

07/05/2020

*Communion

Hướng Dẫn Thờ Phượng

Leading Worship

Chủ Lê Amie Chu
Tiếp Tân

Welcoming

Ông Bà Kỉnh Nguyễn Ông Bà Lộc Nguyễn
Giờ Thiếu Nhi

Children Time

Timothy Hoàng Murphy Nguyễn
Đọc Kinh Thánh

Scripture Reading

Bà Lesa Weimer Bà Esther Đặng
Cầu Nguyện Đáp Ứng

Response Prayer

Anh Chủ Lê Anh Trung-Cang Nguyễn
Dọn Dẹp Cơ Sở

Church Clean-up

All Ministry

Tất Cả

All Ministry

Tất Cả

 

Thông Báo Announcements

* Xin quý con cái Chúa nhớ mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến thờ phượng tại nhà thờ. Please wear masks and keep social distance when come to church.

* Trường Chúa Nhật (Việt Ngữ) sẽ bắt đầu trở lại vào tuần sau, 7/5/20, lúc 9:30am. Kính mời quý con cái Chúa đến sớm tham dự.

* Ban Gia Đình Trẻ sẽ nhóm lại vào chiều Chúa Nhật tuần sau tại nhà thờ lúc 2:00pm. Young Couple’s gathering is next Sunday 7/5/20 @2:00pm at church.

* Mời quý con cái Chúa cùng tham dự thi học thuộc Kinh Thánh, Ê-phê-sô 1:3-14. Please participate in the Bible Memorization Contest: Ephesians 1:3-14.

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

*Cảm tạ Chúa đã cho Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam-Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp ngày hôm qua dù trong hoàn cảnh khó khăn của dịch lệ.

*Chúc mừng chị Lesa vừa có thêm một cháu ngoại mới: Bé Savannah sinh ngày 6/26/20, nặng 7lb 10oz, dài 19.5 in.

*Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

– sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, ông Lộc, bà Kỉnh, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Andy, chị Dung, anh Tường, mẹ vợ của anh Phú, chị Thi (vợ anh Phú) và chị Hân (vợ anh Van) trong thai nghén, Linda, Murphy, bé Vincent.