Mục Vụ & Trưởng Ban

BAN NAM GIỚI ・ Men’s Ministry
Ông Nguyễn Hữu Lộc

BAN NỮ GIỚI・Women’s Ministry
Bà Phạm Thị Kim

BAN GIA ĐÌNH TRẺ・Young Couples
Ông Lê Minh Chủ

BAN THANH NIÊN・English Ministry
Timothy Hoang and Murphy Nguyen

BAN THIẾU NHI・Children’s Ministry
Cô Chu Amie

BAN TRƯỜNG CHÚA NHẬT ・ Sunday School
Bà Nguyễn Thị Kim Ân

BAN THỜ PHƯỢNG ・Worship Team
Anh Nguyễn Randy

BAN CA ĐOÀN ・Choir
Bà Nguyễn Minh Thư

BAN KỸ THUẬT ・Media
Cô Hoàng Tiffanie

BAN THĂM VIẾNG – CHỨNG ĐẠO ・ Visitation & Outreach
Ông Nguyễn Đăng Kỉnh

BAN CƠ SỞ ・ Facility Team
Ông Nguyễn Hữu Lộc

BAN TRANG TRÍ ・Decorations
Bà Nguyễn Thủy Cindy

BAN TIẾP TÂN ・Hospitality Team
Bà Phạm Thị Kim

BAN THÔNG CÔNG ・Fellowship
Bà Lê Thị Hạnh