Luôn Cảm Tạ Chúa


“Luôn Cảm Tạ Chúa”

KT: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
MS Hoàng Ngọc Kha

Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (c.18)

1. Tạ Ơn Chúa là MỆNH LỆNH của Đức Chúa Trời.
2. Tạ Ơn Chúa là Ý MUỐN của Đức Chúa Trời

ÁP DỤNG:
Để có thể tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần phải :

1. Nhận biết tất cả mọi điểu xảy ra trong đời sống là do sự cho phép của Đức Chúa Trời.
2. Giao phó đời sống mình trong sự cai trị khôn ngoan và toàn tri của Đức Chúa Trời.
3. Hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng có thể dùng tất cả mọi điều xảy ra trong đời sống chúng ta để làm nên điều tốt đep nhất và ích lợi nhất cho những người thuộc về Ngài

Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ để chúng ta biết tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ, qua đó bày tỏ tấm lòng yêu mến, tôn kính, và đầu phục Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 25 tháng 11 năm 2018

say something

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s