Thí Dụ về: Người Gieo Giống

“Thí Dụ về Người Gieo Giống”
(Nghe Và Làm Theo Lời Chúa)
MSNC Hoàng Ngọc Kha
Kinh Thánh: Mác 4:1-20

“Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.” Mác 4:20-21

1. THÍ DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG (c.1-9)
a. Nơi Đức Chúa Jesus giảng dạy
b. Có nhiều người đến nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy
c. Đức Chúa Jesus giảng dạy có quyền phép
d. Đức Chúa Jesus giảng dạy nhiều điều.
e. Trọng tâm của điều Chúa Jesus giảng dạy là Tin lành của nước Đức Chúa Trời
f. Giảng dạy là sự ưu tiên hàng đầu trong chức vụ của Đức Chúa Jesus
g. Đức Chúa Jesus kể thí dụ về người gieo giống:
   (1) Một phần rơi dọc đường.
   (2) Một phần rơi vào đất đá sỏi.
   (3) Một phần rơi vào bụi gai.
   (4) Một phần rơi vào đất tốt.
   “Ai có tai mà nghe, hãy nghe!”

2. MỤC ĐÍCH CỦA THÍ DỤ (c.10-12)
a. Mục đích của thí dụ. Là bày tỏ cho ai đáp ứng, và dấu kín cho những ai khước từ, chống nghịch lời Chúa.
b. Các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus về ý nghĩa của thí dụ.
c. Lý do Đức Chúa Jesus dùng thí dụ để phán với đoàn dân đông
d. Ý nghĩa của sự màu nhiệm nước Đức Chúa Trời

3. SỰ GIẢI THÍCH CỦA THÍ DỤ (c.13-20)
a. Đức Chúa Jesus phán cùng các môn đồ.
b. Đức Chúa Jesus giải thích thí dụ.
(1) Loại đất dọc đường đai diện cho tấm lòng cứng cỏi.
(2) Đất đá sỏi đại diện cho tấm lòng cạn cợt.
(3) Đất bụi gai đại diện cho tấm lòng yêu thế gian.
(4) Đất tốt đại cho tấm lòng nghe đáp ứng, giữ lấy đạo.

ÁP DỤNG:
– Tôi cần chuẩn bị tấm lòng và thái độ mỗi khi nghe Lời Chúa.
– Tôi cần lắng nghe Lời Chúa bằng cả tâm trí và tấm lòng.
– Xin Chúa giúp tôi vâng phục và làm theo Lời Ngài.
– Xin Chúa dùng đời sống tôi và khiến đời sống tôi được kết quả bội phần cho nước Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 8 tháng 10 năm 2017

say something

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s